veiklos vykdytojas

veiklos vykdytojas
veiklos vykdytojas statusas Aprobuotas sritis Aplinka apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį, kurą deginantį įrenginį, atliekų deginimo įrenginį arba bendro atliekų deginimo įrenginį, arba tokio įrenginio dalį, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę. atitikmenys: angl. operator šaltinis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 77-3901)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • anglies dioksido geologinio saugojimo veiklos vykdytojas — statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Fizinis arba juridinis (privatus arba viešas) asmuo, kuriems pagal teisės aktus išduotas leidimas saugoti anglies dioksidą ir kurie eksploatuoja ar kontroliuoja anglies dioksido geologinę saugyklą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • remiamos bandomosios integruotos strategijos vykdytojas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Pareiškėjas (vietos veiklos grupė), kuris, pateikęs paraišką įgyvendinti bandomąją integruotą strategiją, gauna arba yra gavęs paramą šiai strategijai įgyvendinti. šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdytojas — statusas Aprobuotas sritis tarptautinė politika apibrėžtis Lietuvos ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita organizacija, jos padalinys arba fizinis asmuo, su kuriais valstybės, savivaldybės institucija ar įstaiga sudaro vystomojo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto vykdytojas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto paraiškos teikėjas, kuris, pateikęs šios strategijos vietos projekto paraišką, gauna arba yra gavęs lėšas vietos projektui… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • operator — veiklos vykdytojas statusas Aprobuotas sritis Aplinka apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar šio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris eksploatuoja arba kontroliuoja visą įrenginį, kurą deginantį įrenginį,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • operator of geological storage for CO₂ — anglies dioksido geologinio saugojimo veiklos vykdytojas statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Fizinis arba juridinis (privatus arba viešas) asmuo, kuriems pagal teisės aktus išduotas leidimas saugoti anglies dioksidą ir kurie… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • исполнитель деятельности геологического хранения CO₂ — anglies dioksido geologinio saugojimo veiklos vykdytojas statusas Aprobuotas sritis geologija apibrėžtis Fizinis arba juridinis (privatus arba viešas) asmuo, kuriems pagal teisės aktus išduotas leidimas saugoti anglies dioksidą ir kurie… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • hazardous establishment — pavojingasis objektas statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Visa veiklos vykdytojo kontroliuojama teritorija, kurios bent viename veiklą vykdančiame įrenginyje, įskaitant įprastą ir susijusią infrastruktūrą, yra pavojingųjų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pavojingasis objektas — statusas Aprobuotas sritis civilinė sauga apibrėžtis Visa veiklos vykdytojo kontroliuojama teritorija, kurios bent viename veiklą vykdančiame įrenginyje, įskaitant įprastą ir susijusią infrastruktūrą, yra pavojingųjų medžiagų; pavojingieji… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kvapų kontrolės komisija — statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Asmenų prašymus, pareiškimus, skundus dėl ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionariųjų taršos šaltinių skleidžiamų kvapų sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka tirianti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”